Děkujeme vám, svému publiku, za báječnou atmosféru v Hlaholu. Jsme rádi, že jste na nás nezapomněli a že vás i po dvou a půl letech ticha pořád máme.