Patřím k antifonním dinosaurům (již minoritní skupina zakládajících členů). V průběhu svého sborového fungování jsem si dovolila mít dvě několikaleté přestávky – jednu reprodukční a jednu kariérní. Nakonec jsem se ale vždy mezi tuhle super partu lidí vrátila, stojí to za to!