Aktualita z 21. 12. 2017
Koncerty za námi, Vánoce před námi.
Děkujeme za Vaši přízeň, věříme, že jste si koncerty užili stejně jako my. Byli jste skvělí. Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hodně důvodů ke zpěvu v příštím roce.
Antifona

Vážení přátelé,
protože se nám po našich vánočních koncertech nahromadily žádosti o záznam z těchto vystoupení, rozhodli jsme se "vydat" své první album, kde najdete 15 písní právě z koncertů 14. a 16.12.2014 v pražském Hlaholu. Protože vybrané písně nejsou zdaleka všechny vánoční, věříme, že si je rádi poslechnete nejen o příštích vánocích. Kliknutím na obrázek vlevo si můžete stáhnout zip archiv obsahující všechny písně v mp3 formátu a booklet v pdf, který si můžete vytisknout, pokud byste si chtěli vyrobit skutečné CD.
Přejeme Vám příjemnou zábavu,
Vaše Antifona

Historie sboru
Antifona byla založena na podzim 2001 jako sbor absolventů Gymnázia Botičská v Praze, kteří už většinou měli několikaletou pěveckou zkušenost ze školního sboru Divertimento chor a dalších těles. Vedla ji tehdy Mgr. Jaroslava Halamová. Během prvních let zkoušel sbor pouze příležitostně, obvykle za účelem vystoupení se spřízněným Divertimentem. Úspěchy těchto vystoupení postupně vedly k častějším zkouškám a Antifona začala zkoušet pravidelně na podzim roku 2004. Sbor začal rozšiřovat repertoár a pravidelné zkoušky brzy přinesly výsledky. V září 2005 vyjel sbor na festival do polských Sopot a po návratu se pomyslné taktovky ujal Jan Richter, který vede sbor dosud. Od té doby sbor zkouší pravidelně jednou týdně. Antifona pravidelně pořádá koncerty, účastní se sborových festivalů a vystupovala v televizi v rámci dobročinné akademie Zdeňka Svěráka. Opakovaně jsme také zváni k vystoupení na soukromých akcích různých firem a sdružení nebo k uspořádání koncertů mimo Prahu.

Členové
Sbor se postupně rozrostl až na dnešních 42 členů ve věkovém rozpětí cca. 19–32 let. V převážné většině soubor, vzhledem k jeho původu, stále tvoří absolventi Gymnázia Botičská (kde Antifona s laskavým svolením vedení dosud zkouší), i když se v poslední době rozrůstá i o další, „přespolní" zpěváky. Ti už ale musí mít určité pěvecké zkušenosti a předpoklady. Většinu členů tvoří studenti a zbytek absolventi rozmanitých fakult a oborů. Mezi antifonisty a antifonistkami tedy najdete současné či budoucí lékaře, veterináře, učitele, vědce, ekonomy a další. Podrobnosti o jednotlivých zpěvácích si můžete přečíst v sekci „Členové".

Repertoár
Antifona se žánrově nijak nespecializuje, záběr repertoáru je proto velmi široký a snad každý posluchač si v něm najde své. Jediné, na co se sbor ve své činnosti zaměřuje, a co ho možná odlišuje od jiných sborů, je výhradně accapelový repertoár – tedy zpěv bez hudebního doprovodu. Jak se můžete přesvědčit v sekci „Repertoár", sbor zpívá opravdu všechno, od renesančních a barokních skladeb přes spirituály až po pop a jazz. V repertoáru pochopitelně nechybí tradiční i netradiční úpravy českých i zahraničních vánočních skladeb, které najdou uplatnění na každoročních vánočních vystoupeních.

Kostýmy
Další věc, která se vyvíjela spolu se sborem, byly kostýmy – některé můžete vidět v našich fotogaleriích. V závislosti na příležitosti a roční době jednotily sbor barevné šátky nebo barevné kravaty na bílé košili, na fotografiích z Polska můžete vidět i barevná trička. Zcela unikátní kostým pak můžete vidět zde :-). Od podzimu 2005 vystupuje Antifona v černých kalhotách, černých košilích a ručně malovaných kravatách, které – stejně jako sborové logo, propagační materiály a další grafiku – navrhla grafička sboru Zuzka Richterová.

Něco na závěr...
Nakonec by asi bylo dobré říci, proč zrovna „Antifona". Když začalo toto uskupení samostatně zkoušet, bylo třeba najít vhodný název. Z několika více či méně použitelných návrhů byl nakonec vybrán název skladby Petra Ebena „Antifona", kterou sbor v té době zpíval a který zněl příjemně hudebně. Takže proto!
Pokud jste se i po přečtení tohoto úvodu o Antifoně stále nedozvěděli vše, co Vás zajímá, prohlédněte si zbytek našich stránek a odpovědi na své otázky snad najdete. A pokud přesto ne, tak nám napište do „Antifóra" nebo nějak jinak (Kontakt).

Poděkování
Děkujeme Gymnáziu Botičská za laskavé poskytnutí zkušebny a Klubu Volného Času v pražských Holešovicích za neméně laskavé poskytnutí prostor pro soustředění o prázdninách a víkendech.

Nahoru