Aktualita z 21. 05. 2018
Milí přátelé,
minulý týden nás dostihla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 75 let nečekaně odešla paní profesorka Jaroslava Halamová. Byla to ona, která před 17 lety Antifonu založila jako sbor absolventů gymnázia Botičská a i když je to už 13 let, co před námi nestála jako sbormistryně, budeme ji mít navždy v paměti jako tu, která nám se svým nezničitelným optimismem ukázala zpěv jako základní životní potřebu. Díky ní jsme ve sboru našli nejen radost z muziky, ale i přátele, kamarády a životní partnery. Paní profesorko, děkujeme Vám za všechno.
Vaše Antifona

Vážení přátelé,
protože se nám po našich vánočních koncertech nahromadily žádosti o záznam z těchto vystoupení, rozhodli jsme se "vydat" své první album, kde najdete 15 písní právě z koncertů 14. a 16.12.2014 v pražském Hlaholu. Protože vybrané písně nejsou zdaleka všechny vánoční, věříme, že si je rádi poslechnete nejen o příštích vánocích. Kliknutím na obrázek vlevo si můžete stáhnout zip archiv obsahující všechny písně v mp3 formátu a booklet v pdf, který si můžete vytisknout, pokud byste si chtěli vyrobit skutečné CD.
Přejeme Vám příjemnou zábavu,
Vaše Antifona

Historie sboru
Antifona byla založena na podzim 2001 jako sbor absolventů Gymnázia Botičská v Praze, kteří už většinou měli několikaletou pěveckou zkušenost ze školního sboru Divertimento chor a dalších těles. Vedla ji tehdy Mgr. Jaroslava Halamová. Během prvních let zkoušel sbor pouze příležitostně, obvykle za účelem vystoupení se spřízněným Divertimentem. Úspěchy těchto vystoupení postupně vedly k častějším zkouškám a Antifona začala zkoušet pravidelně na podzim roku 2004. Sbor začal rozšiřovat repertoár a pravidelné zkoušky brzy přinesly výsledky. V září 2005 vyjel sbor na festival do polských Sopot a po návratu se pomyslné taktovky ujal Jan Richter, který vede sbor dosud. Od té doby sbor zkouší pravidelně jednou týdně. Antifona pravidelně pořádá koncerty, účastní se sborových festivalů a vystupovala v televizi v rámci dobročinné akademie Zdeňka Svěráka. Opakovaně jsme také zváni k vystoupení na soukromých akcích různých firem a sdružení nebo k uspořádání koncertů mimo Prahu.

Členové
Sbor se postupně rozrostl až na dnešních 42 členů ve věkovém rozpětí cca. 19–32 let. V převážné většině soubor, vzhledem k jeho původu, stále tvoří absolventi Gymnázia Botičská (kde Antifona s laskavým svolením vedení dosud zkouší), i když se v poslední době rozrůstá i o další, „přespolní" zpěváky. Ti už ale musí mít určité pěvecké zkušenosti a předpoklady. Většinu členů tvoří studenti a zbytek absolventi rozmanitých fakult a oborů. Mezi antifonisty a antifonistkami tedy najdete současné či budoucí lékaře, veterináře, učitele, vědce, ekonomy a další. Podrobnosti o jednotlivých zpěvácích si můžete přečíst v sekci „Členové".

Repertoár
Antifona se žánrově nijak nespecializuje, záběr repertoáru je proto velmi široký a snad každý posluchač si v něm najde své. Jediné, na co se sbor ve své činnosti zaměřuje, a co ho možná odlišuje od jiných sborů, je výhradně accapelový repertoár – tedy zpěv bez hudebního doprovodu. Jak se můžete přesvědčit v sekci „Repertoár", sbor zpívá opravdu všechno, od renesančních a barokních skladeb přes spirituály až po pop a jazz. V repertoáru pochopitelně nechybí tradiční i netradiční úpravy českých i zahraničních vánočních skladeb, které najdou uplatnění na každoročních vánočních vystoupeních.

Kostýmy
Další věc, která se vyvíjela spolu se sborem, byly kostýmy – některé můžete vidět v našich fotogaleriích. V závislosti na příležitosti a roční době jednotily sbor barevné šátky nebo barevné kravaty na bílé košili, na fotografiích z Polska můžete vidět i barevná trička. Zcela unikátní kostým pak můžete vidět zde :-). Od podzimu 2005 vystupuje Antifona v černých kalhotách, černých košilích a ručně malovaných kravatách, které – stejně jako sborové logo, propagační materiály a další grafiku – navrhla grafička sboru Zuzka Richterová.

Něco na závěr...
Nakonec by asi bylo dobré říci, proč zrovna „Antifona". Když začalo toto uskupení samostatně zkoušet, bylo třeba najít vhodný název. Z několika více či méně použitelných návrhů byl nakonec vybrán název skladby Petra Ebena „Antifona", kterou sbor v té době zpíval a který zněl příjemně hudebně. Takže proto!
Pokud jste se i po přečtení tohoto úvodu o Antifoně stále nedozvěděli vše, co Vás zajímá, prohlédněte si zbytek našich stránek a odpovědi na své otázky snad najdete. A pokud přesto ne, tak nám napište do „Antifóra" nebo nějak jinak (Kontakt).

Poděkování
Děkujeme Gymnáziu Botičská za laskavé poskytnutí zkušebny a Klubu Volného Času v pražských Holešovicích za neméně laskavé poskytnutí prostor pro soustředění o prázdninách a víkendech.

Nahoru